MEILLÄ KOTONA -KAUPAT: TILAUS- JA TOIMITUSEHDOT 

1.Yleistä 

Meillä kotona -kaupat on verkkokauppa, josta voi ostaa esimerkiksi sisustus- ja kodintuotteita sekä piha- ja puutarhatuotteita. Verkkokaupan toiminnasta vastaa A-lehdet Oy (”A-lehdet”). Tuotteiden toimittamisesta vastaavat yksittäiset kauppiaat (”Kauppias”). Tilausehdot tulevat osapuolia sitoviksi asiakkaan (”Asiakas”) tehdessä tilauksen A-lehtien verkkokaupassa osoitteessa https://kaupat.meillakotona.fi (”Palvelu”). Tilausehdoista saa lisätietoja mm. tilauksen tekemisestä ja maksamisesta sekä kuluttajansuojalain mukaisista oikeuksista. Alle 18-vuotiailta vaaditaan huoltajan suostumus tilaamiseen.  Pyydämme tutustumaan ehtoihin. 

2. Verkkopalvelun toimittaminen ja käyttö 

Palvelun toimittaminen. Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, ellei tietyn Palvelun osion, esimerkiksi chat- tai asiakaspalvelun, osalta ilmoiteta muuta käyttöaikaa. A-lehdet ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. A-lehdillä on aina niin halutessaan ilman korvausvelvollisuutta oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon tai muun syyn vuoksi. 

Palvelun käyttö. Asiakas saa Palveluun näiden ehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Asiakas vastaa Palvelun käytössä tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista. 

Rekisteröityminen. Asiakas voi tehdä tilauksia ilman rekisteröitymistä tai rekisteröityneenä. Rekisteröitymisen yhteydessä luotu tunnus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle. Asiakas on vastuussa kaikesta tunnuksella tapahtuneesta käytöstä ja tilauksista. Jos tunnus katoaa tai joutuu oikeudettomasti kolmannen haltuun, Asiakkaan on ilmoitettava asiasta viipymättä Palvelun asiakaspalveluun.

3. Tuotteet ja tilaaminen

Tuotteet. A-lehdet ja Kauppias valitsevat yhdessä Palvelussa myytävät Kauppiaan tuotteet ja A-lehdet sijoittelee Tuotteet tuotekategorioihin ja sisältöartikkeleihin. Menettelyllä pyritään siihen, että Asiakkaan saatavilla on kuratoitu valikoima sisustus- ja kodintuotteita A-lehtien valikoiduilta yhteistyökumppaneilta.

Tilauksen tekeminen. Tuotteen tilauksen voi tehdä Palvelun kautta. Tuotetta koskeva sopimus syntyy näiden tilausehtojen mukaisesti tuotteen sivuilla yksilöidyn Kauppiaan kanssa. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että tilaukseen liittyy maksuvelvollisuus. A-lehdet ei ole tuotteen myyjä, eikä Palvelussa tuotteesta tehtävän kaupan osapuoli.

Tilausvahvistus. A-lehdet lähettää Asiakkaalle tilausvahvistuksen Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

4. Toimittaminen

Toimitusvahvistus. Kun tilaus lähetetään, Asiakas saa toimitusvahvistuksen sähköpostiosoitteeseensa.

Toimittaminen. Palvelusta tilatut tuotteet toimitetaan kuljetusliikkeen noutopisteeseen tai kotiosoitteeseen Kauppiaasta riippuen. Toimituksen lopullinen noutopiste voi muuttua Palvelusta riippumattomasta syystä, kuten yksittäisten noutopisteiden ruuhkautumisesta johtuen. Tilauksen sisältäessä eri Kauppiaiden tuotteita, ne toimitetaan erikseen. Kunkin Tuotteen toimituskulu on nähtävissä Palvelussa Tuotteen sivulla. Jokainen Kauppias veloittaa omat toimituskulunsa. Jos tilaus sisältää usean Kauppiaan Tuotteita, jokainen veloittaa omat toimituskulunsa. Kauppiaat voivat myös tarjota Tuotteilleen veloituksettoman toimituksen, tai veloitukseton toimitus voi olla Palvelussa järjestettävän kampanjan etuna.

Toimitusaika. Toimitusaika riippuu tuotteesta, sen saatavuudesta ja toimitusosoitteesta. Toimitusaika-arvio esitetään tuote-esittelyn yhteydessä. Jos tilattu tuote on tilapäisesti loppu, toimitetaan tuote heti, kun se on jälleen saatavilla. Mikäli tilattua tuotetta ei ole lainkaan saatavilla, Asiakkaalle hyvitetään tilatusta tuotteesta jo maksettu hinta täysimääräisesti, ja kaupan katsotaan purkautuneen kyseisen tuotteen osalta.

Toimitusrajoitukset. Tuotteita toimitetaan Manner-Suomeen. Toistaiseksi tilauksia ei toimiteta Ahvenanmaalle.

5. Hinnat ja maksaminen

Hinnat. Tuotteiden hinnat on esitetty tuote-esittelyjen yhteydessä. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Sopimus syntyy tilaushetkellä olevien hintojen mukaan. A-lehdet ja Kauppias pidättävät oikeuden tilauksen peruuttamiseen, jos tuotteessa on ilmeinen hintavirhe, joka Asiakkaan olisi kohtuudella pitänyt ymmärtää virheelliseksi.

Maksaminen. Tuotteet ja niiden postikulut maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksu- ja rahoituspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj ostaa maksusuorituksen ja tilittää sen Kauppiaalle. Asiakkaan kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin. Maksun saajana näkyy Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7, Innova 2, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä, puhelin: 0207 181830.

6. Peruutusoikeus

Peruutusoikeus. Asiakkaalla kuluttajasuojalain nojalla oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemä tilaus neljäntoista (14) päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Tuote on palautettava viivytyksettä, viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa peruutusilmoituksen lähettämisestä. Palautettavan tuotteen tulee olla myyntikuntoinen ja käyttämätön sekä pakkauksen tulee olla ehjä. Kauppiaalla on oikeus periä Asiakkaalta palautuskustannukset. Asiakkaan peruutettua tilauksen maksu palautetaan Asiakkaalle kuluttajansuojalain mukaisesti. Jos Asiakkaan tilaus on sisältänyt tuotteita usealta eri Kauppiaalta, Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että palautus tehdään Kauppiaalle, joka on myynyt palautettavan tuotteen.

Peruutusoikeuden puuttuminen. Peruutusoikeus ei kuluttajansuojalain mukaisesti koske esimerkiksi tuotetta, joka voi nopeasti pilaantua tai vanhentua taikka tuotetta, joka valmistetaan tai jota muunnellaan Asiakkaan vaatimusten mukaisesti tai selvästi henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi. Siltä osin kuin kyse on palvelutuotteesta, kuten esimerkiksi sähköisesti toimitettavasta kurssista, peruutusoikeutta ei ole, jos palvelu on kokonaan suoritettu tai digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä kuluttaja-asiakkaan pyynnön tai suostumuksen johdosta ja kuluttaja-asiakkaalle on ilmoitettu peruuttamisoikeuden puuttumisesta tällaisessa tapauksessa.

Peruutusoikeuden käyttäminen. Asiakas voi käyttää peruutusoikeuttaan tekemällä ilmoituksen Palvelun palautussivulla tai käyttämällä peruutuslomaketta, joka on saatavilla Palvelussa.

Lunastamaton tuote. Tuotteet palautuvat takaisin Kauppiaalle, jos niitä ei ole noudettu ilmoitettuun määräpäivään mennessä. Tuotteen palauttaminen ilman erillistä ilmoitusta tai paketin noutamatta jättäminen ei kuluttajansuojalain mukaisesti riitä peruutukseksi. Pidätämme oikeuden veloittaa noutamatta jääneen lähetyksen käsittelystä aiheutuneet kustannukset, kuten palautuksen toimituskulut ja käsittelykustannukset. Nämä kulut määräytyvät tuotteen ja kunkin toimittajan oman hinnaston mukaan. Meillä kotona -kauppojen omilla tuotteilla ilmoittamatta palautuneiden tai noutamatta jätettyjen pakettien käsittelykustannus on 14 euroa. 

Mikäli Asiakas haluaa perua etämyynnissä tehdyn sopimuksen ja palauttaa tuotteen, Asiakkaan on ensin noudettava paketti ja sen jälkeen tehtävä peruutus edellä kuvaillun mukaisesti.

7. Tietosuoja

A-lehtien henkilötietojen käsittely. A-lehdet käsittelee Asiakkaan henkilötietoja Palvelun tietosuojaselosteen ja evästekäytäntöjen mukaisesti.

Kauppiaan henkilötietojen käsittely. Kauppias käsittelee Asiakkaan henkilötietoja oman tietosuojaselosteensa mukaisesti. Linkki tietosuojaselosteeseen on löydettävissä Palvelun kauppiastiedot-sivulta.

Yhteistyö A-lehtien ja Kauppiaan välillä. Sekä A-lehdet että Kauppias ovat rekisterinpitäjiä käsittelemilleen henkilötiedoille, ja ne vastaavat itsenäisesti siitä, että henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. A-lehdet luovuttaa Kauppiaalle Asiakkaan Palvelussa antamia henkilötietoja Tuotteiden tilausten ja reklamaatioiden käsittelyä sekä lakisääteisten velvoitteiden, kuten kirjanpitovelvoitteiden, noudattamista varten.

8. Reklamaatiot ja korvausvastuu

Reklamaatio virhetilanteissa. Mikäli tuote on jäänyt toimittamatta, Asiakas on saanut väärän tuotteen tai tuote on vioittunut, pyydämme olemaan ensi tilassa yhteydessä Palvelun asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot löytyvät näiden ehtojen lopusta.

A-lehtien vastuu. A-lehtien vastuu on ensisijaisesti rajoitettu Palvelun uudelleentoimittamiseen. Edellä kuvattu A-lehtien vastuu ei kuitenkaan rajoita Asiakkaalle pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaan kuuluvia oikeuksia.

Kauppiaan vastuu. Kauppiaan vastuu on rajoitettu tuotteen uudelleentoimittamiseen tai, mikäli se ei ole mahdollista, vaihtoehtoisesti tuotteesta maksetun maksun palauttamiseen. Edellä kuvattu Kauppiaan vastuu ei kuitenkaan rajoita Asiakkaalle pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaan kuuluvia oikeuksia.

9. Muut ehdot

Käyttöehdot. Palvelun käyttöön sovelletaan lisäksi A-lehtien käyttöehtoja.

Muutokset. Kehitämme toimintaamme ja palveluvalikoimaamme jatkuvasti, minkä vuoksi meidän voi olla tarpeen muuttaa näitä tilausehtoja. Ilmoitamme tilausehtojen muutoksista ennen niiden voimaantuloa Palvelussa. Muutettuja tilausehtoja sovelletaan kaikkiin muutoksen voimaantulohetken jälkeen tehtyihin uusiin tilauksiin.

Ylivoimainen este. Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä (force majeure). Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on osapuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esim. sota, kapina, pakko-otto, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen osapuolien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva syy.

Sovellettava laki. Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännöt.

Erimielisyyksien ratkaiseminen. Pyrimme ensisijaisesti ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet neuvotteluin. Erimielisyydet, joita emme saa ratkaistuiksi sovinnollisesti neuvottelemalla, käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakas voi vaihtoehtoisesti myös nostaa kanteen kotipaikan perusteella määräytyvässä toimivaltaisessa käräjäoikeudessa. Kuluttajana Asiakkaalla on myös mahdollisuus viedä erimielisyys kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan sinun tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

Yhteystiedot. Palvelun toimittaa:  

A-lehdet Oy 

Y-tunnus: 1708790-7 

Sähköposti: kaupat@meillakotona.fi

Käyntiosoite: Risto Rytin tie 33, 00570 Helsinki 

Postiosoite: 00081, A-lehdet 

Puhelin: (09) 759 6600 (asiakaspalvelu), (09) 759 61 (vaihde) 

Tilauksen toimittavan Kauppiaan yhteystiedot löytyvät tilausvahvistuksesta ja Palvelun kauppiastiedot-sivulta.

Asiakaspalvelu. Asiakas voi olla yhteydessä tilauksiin liittyvissä asioissa asiakaspalveluumme. Asiakaspalvelumme yhteystiedot ovat: (09) 759 6600 ja kaupat@meillakotona.fi.

Viimeisin päivitys 27.7.2022

  • Lisätty tieto noutamatta jätetyn paketin käsittelykustannuksista Meillä kotona -kauppojen omia tuotteita koskien.

 

PERUUTTAMISOHJEET 

Peruuttamisoikeus 

Teillä on oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. 

Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua siitä, kun tavara on vastaanotettu. Siltä osin kuin kyse on palvelun tai sähköisesti toimitettavasta digitaalisesta sisällöstä peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua siitä, kun sopimus on tehty. 

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi teidän on ilmoitettava meille (A-lehdet Oy, Y-tunnus: 1708790-7, Risto Rytin tie 33, 00570 Helsinki, 00081, A-lehdet, kaupat@meillakotona.fi) päätöksestänne peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi sähköpostilla). Voitte käyttää liitteenä olevaa peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista. Voitte täyttää peruuttamislomakkeen ja toimittaa sen taikka muun yksiselitteisen ilmoituksen myös sähköisesti verkkosivustomme palautussivullaJos käytätte tätä vaihtoehtoa, ilmoitamme teille viipymättä pysyvällä tavalla (esimerkiksi sähköpostitse) peruuttamisilmoituksen saapumisesta. 

Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetätte ilmoituksenne peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Peruuttamisen vaikutukset 

Jos peruutatte tämän sopimuksen, palautamme teille kaikki teiltä saamamme suoritukset, myös toimituskustannukset (paitsi lisäkustannuksia siitä, että olette valinnut tarjoamastamme edullisimmasta vakiotoimitustavasta poikkeavan toimitustavan), viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuamme. Suoritamme palautuksen sillä maksutavalla, jota olette käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellette ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, että teille ei aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia. Voimme pidättyä maksujen palautuksesta, kunnes olemme saaneet tavaran takaisin tai kunnes olette osoittanut lähettäneenne tavaran takaisin. 

Teidän on lähetettävä tavarat takaisin viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Määräaikaa on noudatettu, jos lähetätte tavarat takaisin ennen kyseisen 14 päivän määräajan päättymistä. Teidän on vastattava tavaroiden palauttamisesta johtuvista välittömistä kustannuksista.

PERUUTUSLOMAKE 

Täyttäkää ja palauttakaa tämä lomake vain siinä tapauksessa, että haluatte peruuttaa sopimuksen. 

Ilmoitan/Ilmoitamme (*), että haluan/haluamme (*) peruuttaa tekemäni/tekemämme (*) sopimuksen, joka koskee seuraavien tavaroiden toimittamista (*) / seuraavan palvelun suorittamista (*) 

Tilauspäivä (*) / Vastaanottopäivä (*)  

Kuluttajan nimi (*) / Kuluttajien nimet (*)

Kuluttajan osoite (*) / Kuluttajien osoitteet (*) 

Kuluttajan allekirjoitus (*) / Kuluttajien allekirjoitukset (*) (vain jos lomake täytetään paperimuodossa) 

Päiväys

(*) Tarpeeton yliviivataan.