MEILLÄ KOTONA -KAUPPOJEN TIETOSUOJASELOSTE  

Tämä tietosuojaseloste koskee asiakkaidemme ja verkkosivuston käyttäjien henkilötietojen käsittelyä. Pyydämme tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme tarkemmin: 

 • Kuka on rekisterinpitäjä
 • Millaisia henkilötietoja käsittelemme ja mistä tiedot kerätään 
 • Mihin tarkoituksiin käytämme henkilötietoja ja mikä on käsittelyn oikeusperuste 
 • Kuinka kauan säilytämme tietoja 
 • Miten sivustolla käytetään evästeitä 
 • Millaisia vaikutusmahdollisuuksia sinulla on
 • Mihin tietoja siirretään ja luovutetaan 
 • Miten tiedot suojataan 
 • Miten voimme tehdä tietosuojaselosteeseen muutoksia
1. Kuka on rekisterinpitäjä? 

Tämän tietosuojaselosteen tarkoittamassa henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjänä on:

Rekisterinpitäjä: A -lehdet Oy 

Y-tunnus: 1708790-7 

Käyntiosoite: Risto Rytin tie 33, 00570 Helsinki 

Postiosoite: 00081, A-lehdet 

Sähköpostiosoite: tietosuoja-asiat@a-lehdet.fi 

Pyydämme huomioimaan, että verkkokaupan tilauksiin liittyviä henkilötietoja, kuten toimitusta varten tarvittavaa nimeä, osoitetta, sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa, käsittelee myös tuotteen toimittava kauppias. Kauppiaan yhteystiedot ja linkin Kauppiaan tietosuojakäytäntöihin löydät verkkokaupan kauppiastiedot -sivulta. 

2. Millaisia tietoja käsittelemme ja mistä tiedot kerätään?

Käsittelemme tyypillisesti seuraavia tietoja: 

 • asiakkaan yhteystiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • asiakkaan tilaus- ja palautustiedot, kuten maksutiedot ja tiedot tilatuista ja palautetuista tuotteista
 • rekisteröityneen asiakkaan tiedot, kuten käyttäjätunnus, kirjautumiset, tallennetut tuotteet, uutiskirjeen tilaus
 • asiakaspalvelutiedot, kuten asiakaspalautteet, asiakaspalvelun kanssa käyty viestintä sekä puhelutallenteet
 • lupatiedot, kuten tiedot markkinointiluvista tai muista henkilötietojen käyttämiseen liittyvistä luvista ja kielloista
 • verkkosivuston kävijöiden tiedot, kuten automaattisesti kerätyt lokitiedot ja evästeillä kerätyt käyttäjän päätelaitetta ja sivuston käyttöä kuvaavat tiedot kohdan 5 mukaisesti.

Saamme tiedot lähtökohtaisesti sinulta itseltäsi. Verkkosivuston käyttäjä voidaan tunnistaa palveluihin luodun digitaalisen tunnisteen perusteella, kun asiakas kirjautuu tai saapuu verkkopalveluun kohdennetun asiakasviestinnän, kuten uutiskirjeen kautta.

3. Mihin tarkoituksiin käytämme henkilötietoja ja mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Käsittelemme tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Palvelun toimittaminen ja asiakassuhteen hallinta: Käsittelemme antamiasi tietoja täyttääksemme sopimuksen, jonka olemme tehneet kanssasi. Emme voi toimittaa palvelua tai pitää yhteyttä sinuun sopimukseen liittyvissä asioissa ilman henkilötietojen käsittelyä.  
 • Kilpailut ja arvonnat: Voimme käsitellä tietojasi kilpailun tai arvonnan toteuttamiseksi ja voittajien arpomiseksi tai valitsemiseksi. Tällöin käsittely perustuu osallistumisen yhteydessä antamaasi suostumukseen tai oikeutettuun etuumme. 
 • Markkinointi: Käsittelemme tietojasi markkinointiin oikeutetun etumme perusteella. Sähköinen suoramarkkinointi ja mainonnan kohdentaminen evästeiden avulla voi perustua myös antamaasi suostumukseen. 
 • Tietoturvan varmistaminen ja väärinkäytösten selvittäminen: Käsittelemme tietoja tietoturvan varmistamiseen. Joudumme myös ajoittain käyttämään tietoja väärinkäytösten estämiseen ja tutkimiseen. 
 • Liiketoiminnan kehitys: Voimme kehittää liiketoimintaamme tilaustietojen ja verkkosivuston kävijätietojen perusteella. Pyrimme käsittelemään tietoja niin, ettei rekisteröity ole niistä tunnistettavissa. Tämä käsittely perustuu oikeutettuun etuumme.
 • Oikeuksiemme turvaaminen: Voimme joutua käsittelemään henkilötietoja voidaksemme esittää tai puolustautua oikeusvaateeseen taikka ratkaistaksemme riitoja ensisijaisesti sovinnollisesti. Tämä käsittely perustuu oikeutettuun etuumme.
 • Lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen: Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietojasi noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

Siltä osin kuin käsittely perustuu oikeutettuun etuun, katsomme, että käsittelystä on hyötyä niin sinulle kuin meille. Ottaen huomioon tietojen luonteen ja käyttötarkoituksen, katsomme, että käsittely ei ole ristiriidassa perusoikeuksiesi tai -vapauksiesi kanssa. Voit vastustaa oikeutettuun etuun perustuvaa markkinointia milloin tahansa. Muuta oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä voit vastustaa henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella kohdassa 6 kuvatuin tavoin.

Emme tee automatisoituja päätöksiä, joilla olisi oikeudellisia vaikutuksia tai jotka muuten merkittävästi vaikuttaisivat sinuun.

4. Kuinka kauan säilytämme tietoja?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen yllä kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Pääasiallisesti säilytysajat ovat seuraavat: 

 • asiakkaidemme henkilötietoja 48 kuukautta viimeisimmästä tilauksesta, uutiskirjeen avaamisesta tai kirjautumisesta digitaaliselle tilille; ja  
 • potentiaalisten asiakkaiden, kuten arvontoihin tai kilpailuihin osallistuneiden taikka aiemmin A-lehtien tuotteita tilanneiden henkilöiden, tietoja käsitellään markkinointitarkoituksiin niin kauan kuin et ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestejä. Mikäli kieltäydyt markkinoinnista, eikä muuta käsittelyperustetta ole, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen; 
 • tositteisiin mahdollisesti sisältyviä henkilötietoja säilytämme noin seitsemän vuoden ajan kirjanpitovelvoitteiden noudattamiseksi. 

Huomioithan, että voimme säilyttää tietoja, jos ne ovat tarpeen oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

5. Miten sivustolla käytetään evästeitä? 

Käytämme palvelussa evästeitä A-lehtien evästekäytännöissä kuvatuin tavoin.

6. Millaisia vaikutusmahdollisuuksia sinulla on?

Toteutamme lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa alla kuvatut oikeudet:

 • Pääsyoikeus: Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, että sinua koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos henkilötietojasi käsitellään, sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihin edellyttäen, että tietojen antaminen ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.
 • Tietojen oikaisu- ja poisto-oikeus: Pyynnöstäsi oikaisemme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai tarpeettomat henkilötiedot. Tietoja ei poisteta, jos ne ovat tarpeen esimerkiksi oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Tietojen siirtäminen: Voit myös halutessasi saada antamasi henkilötiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, siirretyksi itsellesi tai kolmannelle osapuolelle koneluettavassa muodossa.
 • Suoramarkkinoinnin kielto-oikeus: Voit milloin tahansa kieltää tietojesi käsittelyn tai luovuttamisen suoramarkkinointia varten.
 • Oikeus peruuttaa suostumus: Voit milloin tahansa peruuttaa mahdollisesti antamasi suostumuksen suoramarkkinointiin ja evästeisiin.
 • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Voit vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden. Jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää oikeutesi tai vapautesi tai tietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, olemme sinuun yhteydessä tietojen käsittelyn jatkamiseksi.
 • Evästeitä koskevat valinnat: Evästetyökalun avulla voit hallita evästeisiin ja niillä kerättyjen tietojen hyödyntämiseen liittyviä valintojasi, esimerkiksi antaa suostumuksen tai peruuttaa antamasi suostumuksen. Evästeasetukset löydät sivuston alanavigaatiosta.
 • Valitusoikeus: Voit tehdä valituksen viranomaiselle, jos henkilötietojasi on käsitelty tämän tietosuojaselosteen ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti. Valvovan viranomaisen, tietosuojavaltuutetun, yhteystiedot löytyvät osoitteesta: www.tietosuoja.fi. Evästeiden käyttöä valvovan viranomaisen, Traficomin, yhteystiedot löytyvät osoitteesta: www.traficom.fi.
 • Oikeuksien käyttäminen: Tietosuojaoikeuksiesi käyttämiseksi pyydämme sinua ottamaan yhteyttä A-lehtien asiakaspalveluun (sähköpostitse osoitteeseen: tietosuoja-asiat@a-lehdet.fi tai postitse osoitteeseen: A-lehdet Oy / asiakaspalvelu, 00081 A-lehdet) ja antamaan tässä yhteydessä riittävät tiedot, jotta voimme tunnistaa sinut henkilökohtaisesti, esimerkiksi digitaalisten palveluiden osalta käyttäjätunnuksen ja salasanan. Voimme tarvittaessa pyytää lisätietoja, jotta voimme todentaa henkilöllisyytesi. Jos haluat toimia toisen henkilön puolesta, varauduthan esittämään valtakirjan tain muun selvityksen siitä, että sinulla on oikeus asioida toisen henkilön puolesta.

7. Mihin tietoja siirretään ja luovutetaan?

Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Jos siirrämme tietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, kuten EU:n mallisopimuslausekkeita hyödyntäen.

Emme luovuta tietoja kolmansille niiden omia, itsenäisiä käyttötarkoituksia varten lähtökohtaisesti muissa kuin alla mainituissa tapauksissa: 

 • Kauppiaat: Luovutamme henkilötietojasi, kuten nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron, kauppiaalle siltä osin kuin Kauppias vastaa tilaamiesi tuotteiden toimittamisesta.
 • Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
 • Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille. 
 • Oikeusvaateet ja rikkomukset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Suostumus: Voimme suostumuksellasi luovuttaa henkilötietojasi valikoiduille kumppaneillemme.

Toimimme yhteisrekisterinpitäjänä silloin, kun A-lehdet ylläpitää sivua Facebookissa tai hyödyntää Facebookin toiminnallisuuksia palvelussa, kuten tykkää-nappia. A-lehtien Facebook-sivujen kävijätietojen osalta Facebook ja A-lehdet ovat yhteisrekisterinpitäjiä. Saat lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Facebookin tietosuojakuvauksesta. Keräämme tilastotietoja mm. Facebook-sivujemme tykkäyksistä ja vierailuista, julkaisuidemme näkyvyydestä sekä julkaisuidemme tavoittaneiden henkilöiden demografiaprofiileista sekä näemme sivuilla annetut julkiset kommentit ja kommentoijien julkiset profiilitiedot. Emme yhdistä näitä tietoja muihin tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tietoihin.

8. Miten tiedot suojataan?

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien ja salaustekniikoiden käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, rajatut käyttöoikeudet, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

9. Voidaanko tähän tietosuojaselosteeseen tehdä muutoksia?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja voimme muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön tai viranomaisohjeistuksen muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Tätä tietosuojaselostetta on viimeksi päivitetty 17.8.2022